EXECUTIVE MANAGEMENT

Մեր մասին

Արդյունավետ լուծումներ

Executive Management-ը խորհրդատվական ընկերություն է, որի նպատակն է՝

– աջակցել կազմակերպություններին և պետական գերատեսչական մարմիններին ներդնել արդյունավետ կառավարման համակարգեր և նոր բիզնես-մոդելներ, ինչպես նաև արդիականացնել առկա բիզնես-մոդելները,

– բարձրացնել բիզնեսի մրցունակության մակարդակը, վերհանել գոյություն ունեցող տարատեսակ խնդիրները և առաջարկել արդյունավետ լուծումներ,

– բացահայտել բիզնեսի զարգացման տարբեր հնարավորություններ:
Մեր թիմի մասնագետների երկարամյա փորձառությունը և գործունեության տարբեր ոլորտներում գրանցած հաջողությունները կարող են օգնել Ձեզ՝ ձևավորել արդյունավետ կառավարման նոր չափանիշներ և մշտապես մնալ ժամանակակից զարգացման միտումների բարձունքում:

EXECUTIVE MANAGEMENT

Ծառայություններ

Բիզնեսի և հանրային ոլորտի համար

Մարքեթինգ և բրենդինգ

Շուկայում առանձնանալու, սպառողների կարիքները բավարարելու համար անհրաժեշտ է և պետք է մշակել մարքեթինգային անհատական գործիքներ...

Հանրային ոլորտի կառավարում

Արդյունավետ կառավարման համակարգերի ներդրում...

Փոփոխությունների կառավարում

Հաճախորդները և շահառուները գնալով դառնում են առավել պահանջատեր՝ ուշադրություն դարձնելով մատուցված ծառայության...

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ախտորոշում, կազմակերպական կառուցվածքի օպտիմալացում...

Նախագծերի կառավարում

Նախագծերի փորձառու կառավարիչը կանխատեսում է պլանավորած և չպլանավորած իրավիճակները և դրանց՝ որպես հնարավորության...

Սպասարկման ծառայություն

Սպասարկման մշակույթի ներդրումը անչափ կարևոր է թե՛ նոր սկսվող, և թե՛ արդեն գործող բիզնեսի համար։ Այն համարվում է բիզնեսի արյունատար...

EXECUTIVE MANAGEMENT

Մեր առաքելությունը

Մշտապես լինել մեր հաճախորդների կողքին՝ առաջարկելով նրանց բարդ և ճգնաժամային վիճակներից դուրս գալու գործնական քայլերի հաջորդականություն։

Մենք չենք ձգտում անփոխարինելի դառնալ Ձեր բիզնեսի համար, մենք աջակցում ենք Ձեզ՝ զարգացման հաջորդ փուլ տեղափոխվելու ճանապարհին։

Հաջողությունների այս շղթայում հատուկ տեղ կարող է ունենալ նաև Ձեր բիզնես-նախագիծը։

Մենք համագործակցում ենք՝

Executive Management-ը համագործակցում է պետական գերատեսչական մարմինների, միջազգային կազմակերպությունների, խոշոր ընկերությունների, ՓՄՁ-ների և ՀԿ-ների հետ։

Ինչ ենք առաջարկում

Մենք չենք ձգտում անփոխարինելի դառնալ Ձեր բիզնեսի համար,
մենք աջակցում ենք Ձեզ՝ զարգացման հաջորդ փուլ տեղափոխվելու ճանապարհին։

Հարցեր ունե՞ք, եկեք քննարկենք

    Եթե ցանկանում եք քննարկել Ձեր բիզնեսի խնդիրները