Սպասարկման ծառայություն

Executive Management

WHAT WE OFFER

Սպասարկման ծառայություն

Best strategy

Բիզնեսի զարգացման գրավականը լավ սպասարկումն է:

Սպասարկման մշակույթի ներդրումը անչափ կարևոր է թե՛ նոր սկսվող, և թե՛ արդեն գործող բիզնեսի համար։

Այն համարվում է բիզնեսի արյունատար համակարգը. չկա նորմալ արյան շրջանառություն, չկա նաև առողջ բիզնես, այլ ընդամենը` գոյատևող, որն էլ ժամանակի ընթացքում ունենում է իր տրամաբանական գործունեության ավարտը։

Ինչպես մարդու օրգան-համակարգում լուրջ և որոշիչ դեր է խաղում արյան նորմալ շրջանառությունը և մատակարարումը յուրաքանչյուր օրգանին, այնպես էլ սպասարկման մոդելը: Այն կատարում է ճիշտ նույն դերը բիզնեսի «մարմնում»։

Հետևաբար, սպասարկումը արվեստ է, որը կախարդական վրձնի օգնությամբ գեղեցկացնում է մարդկանց կյանքերը, քանի որ ունի կոնկրետ նպատակներ՝

 • լուծել հասարակության առջև ծագած ցանկացած խնդիր,
 • բարձրացնել մարդկանց կյանքի որակը և հեշտացնել նրանց առօրյան,
 • մատուցել պատշաճ, քաղաքակիրթ կանոններ թելադրող ծառայություն՝ միաժամանակ հաշվի առնելով երկրում բնակվող տարբեր խավի մարդկանց պահանջները։

 

Ժամանակակից սպասարկման մեջ մարդկանց սոցիալական և հոգեբանական տարբերությունները թելադրում են տարբեր սպասարկման խաղի կանոններ, որոնք էլ իրենց հերթին շուկայում ստեղծում են առողջ մրցակցություն, ինչն էլ, իր հերթին, աշխատում է հօգուտ սպառողների։

Հաճախորդների արդյունավետ սպասարկումը ուղղակիորեն ազդում է շահույթի վրա:

Ճիշտ ընտրված և կազմակերպված սպասարկման մոդելի ներդրման արդյունքից շահում են երեք կողմերը՝ պետությունը, հասարակությունը և բիզնեսը: Կառուցվածքը մեծապես ազդեցություն ունի ընկերության ճիշտ զարգացման և ֆինանսական կառավարման ողջ համակարգի վրա։

Սպասարկման մշակույթի ներդրումը բիզնեսի մեջ ձևավորում է հաճախորդների բրգաձև սեգմենտավորում, ըստ որի էլ՝ տալիս է հնարավորություն ճիշտ կազմել սպասարկման ռազմավարությունը։ Այն ստեղծում է մի համակարգ, որն անվանում են «Բիզնեսի տուն» կամ «Բիզնեսի տնակ», որտեղ սպասարկման արվեստի շնորհիվ ստեղծվում է հոգատարության և ջերմության մթնոլորտ, որտեղ հաճախորդը իրեն զգում է ինչպես իր տանը։

Սպասարկման համակարգի հենասյուներից մեկը շարքային աշխատողն է։ Նա է այն մարդը, ով անում է Ձեր բիզնեսի մեծ մասը և հանդիսանում է Ձեր բիզնեսի դեմքը, ներկայացուցիչը: Այն մարդը, ում հետ առաջինն են շփվում հաճախորդները։

Որպես կանոն՝ գոհ հաճախորդները ավելի շատ են ծախսում: Եթե նրանք ստացել են լավ սպասարկում, ամենայն հավանականությամբ կրկին կօգտվեն ընկերության ծառայություններից:

Հյուրընկալության արդյունքը՝ գոհ հաճախորդն է, իսկ դրական սպասարկման արդյունքը՝ աշխատակազմի, հաճախորդների հավատարմությունը և եկամուտների կայունությունը։

Սպասարկման մեկ միասնական համակարգ ստեղծելու կարևոր նախապայմաններից մեկը աշխատանքային էթիկայի ստանդարտների ներդրումն է։

Անհրաժեշտ է ստեղծել մեկ ընդհանուր տեսլական՝ թե ինչ է սպասարկումը, ինչպիսին եք պատկերացնում այն Ձեր ընկերության ներսում։ Եվ ըստ այդմ՝ Ձեր թիմին մանրամասն ներկայացնել ստանդարտները և դրանք դարձնել կիրառելի։

Սպասարկման ծառայության մատուցումը ներառում է.
 • Ծառայություն մատուցող ընկերության ոլորտ,
 • սպասարկման որակի գնահատում,
 • սպասարկման ռազմավարության մոդելի նախագծում և ներդրում,
 • «թաքնված հաճախորդ» մոդելի ներդրում,
 • «մրցակցային բաժնի» ուսումնասիրություն մոդելի ներդրում,
 • սպասարկման ուղիների հստակեցում, դասակարգում և մատուցում,
 • ոլորտում դոմինանտ լինելու ռազմավարության մշակում (ուժեղ և թույլ կողմերի ուսումնասիրություն),
 • սպասարկման ոլորտում մոտիավացիոն մեխանիզմների ներդրում,
 • սպասարկման նորարարական լուծումների խորհրդատվություն,
 • ժամանակակից սպասարկման պահանջների վելուծություն և ներդրում (neo service),
 • սպասարկման թիմի վերապատրաստում՝ համապատասխան ոլորտի և հաճախորդների պահանջներին:

Ներքին հաճախորդների (աշխատակիցների) ոլորտ.

 • աշխատակիցների վարքագծի հետազոտություն և գնահատում,
 • կոնֆլիկտների բացահայտում և կարգավորում,
 • կոնֆլիկտների հարթման մեխանիզմների ներդրում,
 • աշխատանքային բրգաձև էթիկայի կանոնադրության սահմանում և ներդրում:

Արտաքին հաճախորդների ոլորտ.

 • հաճախորդների սեգմենտավորում,
 • հաճախորդների վարքագծի հետազոտություն և գնահատում,
 • հաճախորդների պահանջների բացահայտում և ծառայությունների մատուցման գնահատում,
 • հաճախորդների գոհացման չափանիշների վերլուծություն և ռազմավարության ներդրում:

Մրցակցային ոլորտ.

 • մրցակիցների բրգաձև սեգմենտավորում (ներքին և արտաքին շուկայի),
 • մրցակիցների սպասարկման մոդելի ուսումնասիրություն (ուժեղ և թույլ կողմերը):

Error: Contact form not found.

Ռազմավարական խորհրդատվություն

Կազմակերպությունը, իր զարգացմանը զուգընթաց կարիք է ունենում վերանայել իր ռազմավարությունը...

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ախտորոշում, կազմակերպական կառուցվածքի օպտիմալացում...

Աջակցում ենք բիզնեսին՝

զարգացման հաջորդ փուլ

տեղափոխվելու ճանապարհին