Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Executive Management

WHAT WE OFFER

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Best strategy

Մարդկային կապիտալը կազմակերպությունների ամենաթանկ ռեսուրսներից է։ Այդ ընտրությունից է կախված կազմակերպության զարգացման ճիշտ ընթացքը։ Ճիշտ ընտրված կազմակերպական կառուցվածքը էական ազդեցություն ունի ընկերության կառավարման ողջ համակարգի վրա։ Կազմակերպական կառուցվածքից է կախված նաև ստորաբաժանումների փոխգործակցությունը, գործառույթների և գործընթացների անխափան ընթացքը։

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում ծառայությունը ներառում է՝

  • մարդկային ռեսուրսի գնահատում և դրան համապատասխան ռազմավարության մշակում,
  • մարդկային ռեսուրսների կառավարման ախտորոշում,
  • կազմակերպական կառուցվածքի օպտիմալացում,
  • զարգացման պլանների անհատական համակարգերի մշակում,
  • կատարողականի գնահատման համակարգերի մշակում և ներդրում,
  • ճգնաժամերի ժամանակ ադապտացիոն փուլի համար ֆունկցիոնալության համակարգերի մշակում և ներդրում,
  • պաշտոնի անձնագրի և աշխատանքային նկարագրության ստեղծում և վերաձևափոխում,
  • մոտիվացիոն մեխանիզմների ներդրում,
  • աշխատակցի հեռացման և ազատման մեխանիզմների մշակում և ներդրում։

Error: Contact form not found.

Սպասարկման ծառայություն

Սպասարկման մշակույթի ներդրումը անչափ կարևոր է թե՛ նոր սկսվող, և թե՛ արդեն գործող բիզնեսի համար։ Այն համարվում է բիզնեսի արյունատար...

Ռազմավարական խորհրդատվություն

Կազմակերպությունը, իր զարգացմանը զուգընթաց կարիք է ունենում վերանայել իր ռազմավարությունը...

Աջակցում ենք բիզնեսին՝

զարգացման հաջորդ փուլ

տեղափոխվելու ճանապարհին