Սպասարկման Ոլորտ

Նախագիծ

Executive Management

Սպասարկման Ոլորտ

Յուրաքանչյուր երկրի ազգային տնտեսությունը, ինչպես նաև ամբողջությամբ համաշխարհային տնտեսությունը կազմված են ոչ միայն արտադրական, այլ նաև ոչ արտադրական ճյուղերից: Դրանք սպասարկում են բնակչությանը, այսինքն` նրան մատուցում են տարբեր տեսակի ծառայություններ, և այդ պատճառով էլ անվանվում են սպասարկման կամ ծառայությունների ոլորտ։ Սպասարկման ոլորտի ճյուղերը, թեև նյութական արտադրանք չեն տալիս, սակայն նպաստում են նյութական արտադրության արագ զարգացմանը: Սպասարկման ոլորտի ճյուղերը մեծ դեր են կատարում նաև բնակչության զբաղվածության ապահովման գործում: Ներկայումս տարբեր զարգացած երկրների սպասարկման ոլորտի ճյուղերն են զբաղեցնում աշխատանքային ռեսուրսների կեսից ավելին:

Executive Management ընկերության փորձագետների թիմն այս ոլորտում տարբեր ընկերությունների սպասարկման բանաձևեր և կանոններ է սահմանել, ինչն էլ տվյալ ընկերություններին հնարավորություն է տվել առավել որակյալ ծառայություններ մատուցել և շուկայում առանձնահատուկ տեղ զբաղեցնել։ Մենք պատրաստ ենք Ձեզ ներկայացնել մեր մշակած հատուկ բանաձևերը և միասին հստակեցնել սպասարկման ոլորտում խաղի Ձեր նոր կանոնները, որոնց շնորհիվ Ձեր բիզնեսը կարող է շահեկանորեն առանձնանալ շուկայում և մրցակիցներից առաջ անցնել։

What we did

Providers critical data support too technical Research and analysis functions seds may include budgets tracking financial forecasting, projects evaluations and monitoring, maintaining compliance ut with corporate ut public regulations, and performing any data analysis relevants to project it is a long established facts that a reader be distracted by the readable content of a looking at its layout.

consbie-business

Brainstorming idea

On the other hand, we bossed ourselves around, set impossible goals, and demanded longer hours than office jobs usually entail.

Trategy planing

It was the ultimate “flextime,” in that it depended on how flexible we felt each day, given deadlines, distractions.

Excute and Maintenance

workaholic crescendos But on Aristotle’s view, the lives of individual human beings are invariably linked, It was the ultimate “flextime,”

handleing cellphone

Բիզնեսի աճի տեմպերը չե՞ն գոհացնում

Եկեք քննարկենք միասին