Հանրային ոլորտի կառավարում

Executive Management

WHAT WE OFFER

Հանրային ոլորտի կառավարում

Best strategy

Հանրային կառավարման համաշխարհային լավագույն փորձը, տեղայնացնելով և համադրելով մեր ընկերության մասնավոր ոլորտի լավագույն փորձի հետ՝ փորձում ենք օգնել հանրային ոլորտի զարգացման քաղաքականությունների մշակմանը, ինչպես նաև պետական գերատեսչական մարմինների գործառույթների և գործընթացների վերաձևափոխմանն ու փոխհամաձայնեցվածությանը՝ ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար։

Executive Management ընկերությունը աշխատել է նախարարությունների, մարզպետարանների, միջազգային և տեղական կազմակերպությունների հետ` արդյունավետ կառավարման համակարգերի ներդրման գործում։

Հանրային ոլորտի կառավարում ծառայությունը ներառում է`

  • գերատեսչությունների կառավարման համակարգի հատկորոշում,
  • գերատեսչությունների գործառույթների վերանայում,
  • աշխատանքային գործընթացների օպտիմալացում,
  • կազմակերպական կառուցվածքի վերափոխում։

Error: Contact form not found.

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ախտորոշում, կազմակերպական կառուցվածքի օպտիմալացում...

Ռազմավարական խորհրդատվություն

Կազմակերպությունը, իր զարգացմանը զուգընթաց կարիք է ունենում վերանայել իր ռազմավարությունը...

Աջակցում ենք բիզնեսին՝

զարգացման հաջորդ փուլ

տեղափոխվելու ճանապարհին