Ֆինանսական ոլորտ

Նախագիծ

Executive Management

Ֆինանսական ոլորտ

Տնտեսական աճի ապահովման գործում ներկայումս էապես կարևորվում է ֆինանսական արդյունավետ գործող շուկաների դերն ու նշանակությունը, որոնք մի շարք երկրների տնտեսության զարգացման պետական քաղաքականության կարևորագույն մասն են կազմում։ Այս համատեքստում էականորեն կարևորվում է ֆինանսական շուկաներ – տնտեսական աճ փոխկապակցությունը. վերջինիս արդյունավետության գործում էլ մեծ է ֆինանսական շուկայի կառուցվածքի դերը։ Ցանկացած ընկերության համար ֆինանսները էական նշանակություն ունեն, քանի որ ֆինանսական բարեկեցությունն ապահովելու կարևոր նախադրյալներից է առկա ֆինանսների հեռատես կառավարումը: Ֆինանսական ռեսուրսներն արդյունավետ կառավարելու համար կարևոր է իմանալ, թե ֆինանսական կազմակերպություններն ու շուկան ո՛ր ուղղությամբ են ընթանում։ Հաճախ տնտեսական իրավիճակը կամ շուկան կազմակերպությունների համար անհրաժեշտություն են ստեղծում ֆինանասական նոր մոդելներ մշակելու համար։

Executive Management ընկերության տրամադրած ֆինանսական մոդելների, գործիքակազմի և խորհրդատվության արդյունքում մի շարք կազմակերպութուններ ոչ միայն կարողացել են պահպանել իրենց առկա ռեսուրսները, այլև օպտիմալացնել ծախսեր և ունենալ շահութաբերություն՝ ներգրավելով նոր ներդրողների։ Ֆինանսական գործունեության արդյունավետությունը հիմնականում չափվում է շահույթի ձևավորման տեսանկյունից։ Այդ ամենի համար ֆինանսական համակարգի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի, առկա գործիքակազմի դիտարկման և մի շարք այլ գործողությունների իրագործումը շատ կարևոր է։ Այսինքն՝ կարևոր է, ոչ միայն ակտիվորեն կիրառել առկա ֆինանսական գործիքակազմը, այլև նոր ֆինանսական գործիքների թողարկման լուրջ պահանջարկ ստեղծել։

What we did

Providers critical data support too technical Research and analysis functions seds may include budgets tracking financial forecasting, projects evaluations and monitoring, maintaining compliance ut with corporate ut public regulations, and performing any data analysis relevants to project it is a long established facts that a reader be distracted by the readable content of a looking at its layout.

consbie-business

Brainstorming idea

On the other hand, we bossed ourselves around, set impossible goals, and demanded longer hours than office jobs usually entail.

Trategy planing

It was the ultimate “flextime,” in that it depended on how flexible we felt each day, given deadlines, distractions.

Excute and Maintenance

workaholic crescendos But on Aristotle’s view, the lives of individual human beings are invariably linked, It was the ultimate “flextime,”

handleing cellphone

Բիզնեսի աճի տեմպերը չե՞ն գոհացնում

Եկեք քննարկենք միասին