Նախագծերի կառավարում

Executive Management

WHAT WE OFFER

Նախագծերի կառավարում

Best strategy

Նախագծի արդյունավետ իրականացումն անմիջականորեն կապված է նախագիծն իրականացնող սուբյեկտից (project manager)։

Նախագծի կառավարումը մշտապես ռիսկերի և հնարավորությունների կառավարում է, քանի որ ցանկացած նախագծի ժամանակ կարող են տեղի ունենալ չպլանավորած իրավիճակներ։ Նախագծերի փորձառու կառավարիչը կանխատեսում է այդպիսի իրավիճակները՝ հաշվի առնելով հետևանքներրը, ինչպես նաև դրանց՝ որպես հնարավորության կիրառումը։ Մենք պատրաստ ենք յուրաքանչյուր նախագիծ, իր բոլոր փուլերով, ավարտին հասցնել նախապես պլանավորված ռեսուրսներով և ժամկետներում։

Executive Management ընկերությունը ներդնում է նոր բիզնես – մոդելներ։ Ոչ միայն առաջարկում է հստակ կառավարման մոդելներ, այլ նաև հետևում է դրանց բուն իրագործմանը։

Հաշվի առնելով ընկերությունների և անհատների նախագծերի յուրահատկությունները՝ առաջարկում և իրականացնում ենք անհատականացված լուծումներ և ապահովում ենք իրական արդյունքներ։

Ցանկացած բիզնես պետք է հասկանա, թե որտեղ է իր բացթողումը կամ առավելությունը, թույլ կամ ուժեղ կողմը։ Որտեղ են ռիսկերը, որոնք կարելի է մեղմել կամ բացառել, որպեսզի այն չկարողանա խոչընդոտել նախագծի կամ ծրագրի զարգացմանը։

Նախագծերի կառավարման համար գիտելիքների, հմտությունների, գործիքների ու մեթոդների կիրառումը աշխատանքների նախագծման գործընթացում պետք է նախագծերի պահանջներին համապատասխան լինեն։

Նախագծերի կառավարումը բնորոշվում է որպես նախագծերի նախաձեռնման, պլանավորման, իրագործման, վերահսկման և ավարտման գործընթաց:

Նախագծի կառավարման ծառայություն՝

  • նախագծի պլանավորում,
  • վերահսկում և կառավարում նախագծի բոլոր փուլերում,
  • ժամանակի և ծախսերի կառավարում,
  • ռիսկերի և որակի կառավարում,
  • բյուջեի կառավարում,
  • մասնակիցներին մշտապես մոտիվացված պահելու կարողություն։

Error: Contact form not found.

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ախտորոշում, կազմակերպական կառուցվածքի օպտիմալացում...

Ֆինանսական կառավարման և ներդրումային խորհրդատվություն

Ֆինանսական կառավարումը բիզնեսի հիմնասյուներից է, իսկ ֆինանսական վերլուծութունը և պլանավորումը բիզնեսի...

Աջակցում ենք բիզնեսին՝

զարգացման հաջորդ փուլ

տեղափոխվելու ճանապարհին