Հանրային ոլորտ

Նախագիծ

Executive Management

Հանրային ոլորտ

Տնտեսության աճի հետ մեկտեղ տարբեր հասարակություններում անցում են կատարում դեպի ավելի պատասխանատու և շահավետ հանրային հատվածի։

Պետական ծախսերի կրճատմամբ օպերատիվ հանրային ծառայություններ մատուցելը աճող հիմնախնդիր է։ Ոլորտի կարևորագույն խոչընդոտը հանրային հատվածի արդյունավետությունն ու կատարողականի բարելավումն է: Թեև ոլորտում տեղի են ունեցել որոշակի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, այնուամենայնիվ որոշ բարդություններ դեռ առկա են: Հիմնաքարային նշանակություն ունեն գործառնությունների մասշտաբների ընդլայնումը և մարդկային ռեսուրսների ճիշտ կառավարումը:

Executive Management ընկերությունը աշխատելով մի քանի պետական գերատեսչական մարմինների հետ, ուսումնասիրել և վերաձևափոխել է այդ կառույցների կազմակերպական կառուցվածքը՝ էապես բարելավելով դրանց կառավարման համակարգը։ Հետազոտելով պետական կառույցների բաժինների միջև հաղորդակցությունը՝ մեր ընկերությունն առաջարկել է իրականացնել գործառույթների և գործընթացների փոփոխություններ, ինչն էլ իր հերթին հանգեցրել է ժամանակի և ռեսուրսների խնայողության։

What we did

Providers critical data support too technical Research and analysis functions seds may include budgets tracking financial forecasting, projects evaluations and monitoring, maintaining compliance ut with corporate ut public regulations, and performing any data analysis relevants to project it is a long established facts that a reader be distracted by the readable content of a looking at its layout.

consbie-business

Brainstorming idea

On the other hand, we bossed ourselves around, set impossible goals, and demanded longer hours than office jobs usually entail.

Trategy planing

It was the ultimate “flextime,” in that it depended on how flexible we felt each day, given deadlines, distractions.

Excute and Maintenance

workaholic crescendos But on Aristotle’s view, the lives of individual human beings are invariably linked, It was the ultimate “flextime,”

handleing cellphone

Բիզնեսի աճի տեմպերը չե՞ն գոհացնում

Եկեք քննարկենք միասին