Գյուղատնտեսություն

Նախագիծ

Executive Management

Գյուղատնտեսություն

Ցանկացած երկրի տնտեսության մեջ իր ուրույն տեղն ու դերն ունի գյուղատնտեսությունը։ Այն տնտեսության զարգացման, զբաղվածության ապահովման և բնակչության ընդհանուր կենսամակարդակը պայմանավորող կարևորագույն ոլորտներից մեկն է:

Գյուղատնտեսության ոլորտը մեր երկրում առաջնահերթություն է և նպաստում է երկրի տնտեսության զարգացմանը։ Հայաստանի գյուղատնտեսությունը գրավում է ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային ներդրողների ուշադրությունը: Ֆերմերների կողմից առաջարկվող գյուղմթերքները արտահանման մեծ պահանջարկ ունեն, և այս ոլորտի զարգացման աճի տեմպը վերջին տարիներին զգալի արդյունքներ է գրանցել։

Executive Management ընկերությունը գյուղատնտեսության ոլորտում առանձին արտադրողների և ընկերությունների հետ աշխատանքի մեծ փորձ ունի։ Մեր մասնագետներից կազմված թիմն այս բնագավառում աշխատել է նաև տարբեր պետական գերատեսչությունների և ոլորտին առնչվող դոնոր կազմակերպությունների հետ։ Գործընթացների արդյունավետության և մրցունակության ուղղությամբ իրականացված մեր ծրագրերը տվել են իրենց դրական արդյունքները՝ օգնելով բարելավել աշխատանքի ընթացքն ու նոր մոտեցումներ որդեգրել։

What we did

Providers critical data support too technical Research and analysis functions seds may include budgets tracking financial forecasting, projects evaluations and monitoring, maintaining compliance ut with corporate ut public regulations, and performing any data analysis relevants to project it is a long established facts that a reader be distracted by the readable content of a looking at its layout.

consbie-business

Brainstorming idea

On the other hand, we bossed ourselves around, set impossible goals, and demanded longer hours than office jobs usually entail.

Trategy planing

It was the ultimate “flextime,” in that it depended on how flexible we felt each day, given deadlines, distractions.

Excute and Maintenance

workaholic crescendos But on Aristotle’s view, the lives of individual human beings are invariably linked, It was the ultimate “flextime,”

handleing cellphone

Բիզնեսի աճի տեմպերը չե՞ն գոհացնում

Եկեք քննարկենք միասին