Զբոսաշրջություն

Զբոսաշրջություն Զբոսաշրջությունը համարվում է ցանկացած երկրի տնտեսության ամենամրցունակ ոլորտներից մեկը։ Որոշ երկրներում հենց այս ոլորտից ստացված եկամուտներից է հիմնականում գոյանում տվյալ երկրի բյուջեի ֆինանսական միջոցների գերակշիռ մասը։ Մեր երկրում զբոսաշրջության ոլորտի աճը հատկապես վերջին տարիներին դարձել է տնտեսության առաջնահերթություններից մեկը, որը մեծ աջակցություն է ստանում կառավարության կողմից: Հայաստանը միջազգային տուրիստական քարտեզի վրա դարձել է զբոսաշրջության […]
READ MORE