Ֆինանսական ոլորտ

Ֆինանսական ոլորտ Տնտեսական աճի ապահովման գործում ներկայումս էապես կարևորվում է ֆինանսական արդյունավետ գործող շուկաների դերն ու նշանակությունը, որոնք մի շարք երկրների տնտեսության զարգացման պետական քաղաքականության կարևորագույն մասն են կազմում։ Այս համատեքստում էականորեն կարևորվում է ֆինանսական շուկաներ – տնտեսական աճ փոխկապակցությունը. վերջինիս արդյունավետության գործում էլ մեծ է ֆինանսական շուկայի կառուցվածքի դերը։ Ցանկացած ընկերության համար ֆինանսները էական […]
READ MORE

Արդյունաբերություն

Արդյունաբերություն Արդյունաբերությունը տնտեսության կարևորագույն ճյուղերից է և վճռորոշ ազդեցություն ունի հասարակության արտադրողական ուժերի զարգացման մակարդակի վրա։ Բազմաթիվ երկրներում արդյունաբերությունը դարձել է արտադրության և աշխատանքի առանցքային ճյուղ, որին շատ արագ հաջորդել են տեխնոլոգիական բազմաթիվ նվաճումներ: Այս ոլորտի զարգացումը բիզնեսներին ընձեռում է զարգացման նոր հնարավորություններ։ Այն ընկերությունները, որոնք օգտագործում են այդ հնարավորությունները, առաջնահերթ դիրքերում են։ Սա մեր […]
READ MORE

Առևտուր

Առևտուր Մեծածախ և մանրածախ առևտրի շղթան ամբողջացնելու համար պետք է հասկանալ սպառողների նախասիրություններն ու գնում կատարելու մեթոդները։ Ներմուծվող կամ արտադրվող ապրանքի տեսակից, որակից և մի շարք այլ չափորոշիչներից են կախված ընկերության վաճառքի մեթոդներն ու դրանք սպառողին հասցնելու ձևերը։ Կարևոր է նաև վաճառվող ապրանքատեսականու վաճառակետի գտնվելու վայրը և ապրանքի ցուցադրման եղանակն ու ձևը։ Executive Management ընկերության […]
READ MORE