Հանրային ոլորտ

Հանրային ոլորտ Տնտեսության աճի հետ մեկտեղ տարբեր հասարակություններում անցում են կատարում դեպի ավելի պատասխանատու և շահավետ հանրային հատվածի։ Պետական ծախսերի կրճատմամբ օպերատիվ հանրային ծառայություններ մատուցելը աճող հիմնախնդիր է։ Ոլորտի կարևորագույն խոչընդոտը հանրային հատվածի արդյունավետությունն ու կատարողականի բարելավումն է: Թեև ոլորտում տեղի են ունեցել որոշակի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, այնուամենայնիվ որոշ բարդություններ դեռ առկա են: Հիմնաքարային նշանակություն ունեն […]
READ MORE