Ֆինանսական ոլորտ

Ֆինանսական ոլորտ Տնտեսական աճի ապահովման գործում ներկայումս էապես կարևորվում է ֆինանսական արդյունավետ գործող շուկաների դերն ու նշանակությունը, որոնք մի շարք երկրների տնտեսության զարգացման պետական քաղաքականության կարևորագույն մասն են կազմում։ Այս համատեքստում էականորեն կարևորվում է ֆինանսական շուկաներ – տնտեսական աճ փոխկապակցությունը. վերջինիս արդյունավետության գործում էլ մեծ է ֆինանսական շուկայի կառուցվածքի դերը։ Ցանկացած ընկերության համար ֆինանսները էական […]
READ MORE