Գյուղատնտեսություն

Գյուղատնտեսություն Ցանկացած երկրի տնտեսության մեջ իր ուրույն տեղն ու դերն ունի գյուղատնտեսությունը։ Այն տնտեսության զարգացման, զբաղվածության ապահովման և բնակչության ընդհանուր կենսամակարդակը պայմանավորող կարևորագույն ոլորտներից մեկն է: Գյուղատնտեսության ոլորտը մեր երկրում առաջնահերթություն է և նպաստում է երկրի տնտեսության զարգացմանը։ Հայաստանի գյուղատնտեսությունը գրավում է ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային ներդրողների ուշադրությունը: Ֆերմերների կողմից առաջարկվող գյուղմթերքները արտահանման մեծ […]
READ MORE