Ռազմավարական խորհրդատվություն

Executive Management

WHAT WE OFFER

Ռազմավարական խորհրդատվություն

Best strategy

Յուրաքանչյուր ընկերություն իր զարգացմանը զուգընթաց կարիք է ունենում վերանայել իր ռազմավարությունը:

Ընկերությունները պետք է ունենանան երկարաժամկետ ռազմավարական մոդելներ։

Հաշվի առնելով շուկայի զարգացման միտումների արագ փոփոխությունները՝ կազմակերպությունների ռազմավարությունները կոչված են փոխվել հաճախակի, քանի որ հարկ է լինում այն դարձնել ճկուն և պարբերաբար վերանայել։

Այժմ կազմակերպությունների ռազմավարական կառավարման հիմքում ներառվում է վաճառքի, հաճախորդի և նրա սպասելիքների, ինչպես նաև արտահայտած ցանկությունների և կարիքների ամբողջականությունը: Ընկերության հաջողությունն այժմ չափվում է ոչ միայն վաճառքի քանակով, այլև արժեք ստեղծելու ունակությամբ։ Ռազմավարության մշակման անբաժանելի գործոններից է դարձել հարաբերությունների ցանցի ստեղծումը և դրա ընդլայնումը։

Մեր զգալի փորձը և գիտելիքները ռազմավարական խորհրդատվության ասպարեզում մեզ թույլ են տալիս լավագույնս բացահայտել Ձեր ընկերության կարիքները և ներկայացնել դրանց լուծման արդյունավետ տարբերակներ։

Ռազմավարական գործելաոճի Ձեր ճանապարհային քարտեզի մշակումը կարող եք վստահել մեզ։

Ռազմավարական խորհրդատվական ծառայությունները ներառում են՝

  • Ռազմավարական պլանների կազմում,
  • Միջին և երկարաժամկետ ռազմավարությունների ձևավորում,
  • Սցենարային պլանավորում,
  • Գործառութային ռազմավարության մշակում,
  • Գործարար ծրագրերի մշակում,
  • Կազմակերպության կառուցվածքային վերափոխում,
  • Ռազմավարության ֆինանսական մոդելավորում։

Error: Contact form not found.

Փոփոխությունների կառավարում

Հաճախորդները և շահառուները գնալով դառնում են առավել պահանջատեր՝ ուշադրություն դարձնելով մատուցված ծառայության...

Ֆինանսական կառավարման և ներդրումային խորհրդատվություն

Ֆինանսական կառավարումը բիզնեսի հիմնասյուներից է, իսկ ֆինանսական վերլուծութունը և պլանավորումը բիզնեսի...

Աջակցում ենք բիզնեսին՝

զարգացման հաջորդ փուլ

տեղափոխվելու ճանապարհին