Ֆինանսական կառավարման և ներդրումային խորհրդատվություն

Executive Management

WHAT WE OFFER

Ֆինանսական կառավարման և ներդրումային խորհրդատվություն

Best strategy

Ֆինանսական կառավարումն իրականացվում է երկու ուղղությամբ՝

 1. Առկա ֆինանսական ռեսուրսների տնօրինում,
 2. Անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավում։

Ֆինանսական կառավարումը բիզնեսի հիմնասյուներից է, իսկ ֆինանսական վերլուծութունը և պլանավորումը բիզնեսի երկարաժամկետ գործունեության երաշխիքն է։

Ֆինանսական կարողությունների գնահատումը, դրանց արդյունավետ տեղաբաշխումը շատ կարևոր է հատկապես ընկերության զարգացման տարբեր փուլերում։

Ցանկալի արդյունքների հասնելու համար հաճախ ընկերություններին անհրաժեշտ է իրականացնել որոշակի ֆինանսական միջոցների ներգրավում։

Առանց համապատասխան մոդելավորման և վերլուծությունների՝ ներդրում կատարելը ռիսկային է և չափազանց անարդյունավետ։ Իսկ ճիշտ մշակված ներդրումային փաթեթն ընկերությանը կապահովի թռիչքային աճ և հաստատուն եկամուտ։

Ֆինանսական կառավարման և ներդրումային խորհրդատվության ծառայությունները ներառում են՝

 • ֆինանասական համակարգերի ախտորոշում,
 • ֆինանսական վերլուծություն,
 • ֆինանսական մոդելավորում,
 • բիզնեսի գնահատում,
 • գործարքի կազմակերպում,
 • ուղեցույցերի տրամադրում համապատասխան օրենսդրության վերաբերյալ,
 • ներդրումային փաթեթների ուսումնասիրություն,
 • ներդրումային ծրագրերի իրականացման օժանդակում,
 • դոնոր ծրագրերի որոնում և կապիտալի ներգրավում,
 • կապիտալի կառուցվածքի վերաբերյալ խորհրդատվություն,
 • ներդրումային ռազմավարության մշակման աջակցում։

Error: Contact form not found.

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ախտորոշում, կազմակերպական կառուցվածքի օպտիմալացում...

Փոփոխությունների կառավարում

Հաճախորդները և շահառուները գնալով դառնում են առավել պահանջատեր՝ ուշադրություն դարձնելով մատուցված ծառայության...

Աջակցում ենք բիզնեսին՝

զարգացման հաջորդ փուլ

տեղափոխվելու ճանապարհին