ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ` ՆՈՐ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Մակրոմակարդակում զբաղվածության և գործազրկության մակարդակների տատանումները մշտապես եղել են քաղաքական իշխանության և հասարակության լայն շերտերի քննարկման առարկան: Պատճառն ակնառու է և հստակ. յուրաքանչյուր ոք ցանկացած պահի և իրավիճակից կախված կարող է հայտնվել զբաղվածի կամ գործազուրկի կարգավիճակում: Զբաղվածության վրա ազդող գործոնները բազմաթիվ են՝ աշխատավարձի չափը, աշխատանքի պայմանները, աշխատանք փնտրող անձի սոցիալական կարգավիճակը, աշխատանքի շուկայի պետական կարգավորման մեխանիզմները և այլն:
READ MORE